Wegens Covid-19 kunnen verzendingen langer duren dan normaal - Wereldwijd verzending - kies je taal ☞

CARTOGRAFIE, GEOGRAFIE EN REIZEN, Allard Pierson Museum


De collectie Kaarten en Atlassen van het Allard Pierson behoort tot de grootste in Nederland en tot de grotere in de wereld. Niet vreemd als je bedenkt dat Amsterdam in de zeventiende eeuw de belangrijkste producent van kaarten ter wereld was.

In het depot van het Allard Pierson liggen rond de 135.000 losse kaarten, 4500 atlassen en een aantal globes. Een belangrijk onderdeel van de collectie is de bibliotheek en de kaartenverzameling van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) uit 1880. De verzameling weerspiegelt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse, en in het bijzonder de Nederlandse cartografie tot op de dag van vandaag. Vele honderden kaarten worden als uniek of zeer zeldzaam beschreven. Beide hoofdclusters, de KNAG-collecties en de later door de Universiteitsbibliotheek verworven collecties, vertonen een grote inhoudelijke en fysieke verwevenheid; zij zijn in 125 jaar naar elkaar toe  gegroeid.